Cégbemutatás
HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság
H-3519 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A
Tel/fax: 46-563277, mobil. +36305426366, +36305920772,
terepi: +36304640193
E-mail: bucsil@t-online.hu és ildiko@haromko.t-online.hu
Honlap: www.haromko.hu

A HÁROMKŐ BT. 1993-ban alakult saját erőből.
Cégjegyzék száma: Cg. 05-06-010987.

Tevékenységi kör

A Háromkő BT. az alkalmazott geofizika, földtan-vízföldtan és geotechnika tárgykörébe tartozó terepi és irodai mérnöki kutatásokat végzi. Tevékenysége kiterjed a fémes és nemfémes ásványi nyersanyagok előkutatására, ivó- és termálvíz tároló földtani szerkezetek vizsgálatára.

Felszín-közeli mérnökgeológiai munkák végzése során utak, földművek, alapok állékonyságával, üregesedésével, vizesedésével kapcsolatos méréseket végez. Hasonlóképpen karsztos üregek, pincék, szerkezeti rendellenességek és meddőhányók vagy kultúrtörténeti maradványok, ősleletek feltárásában tevékenykedik. Munkája kiterjed szennyezett területek, -tárolók, hulladéklerakók vizsgálatára, a szennyezés mértéke becslésére.

Vállal továbbá vízkutatást, víz-kutak optimális helyének meghatározását, illetve nyersanyag-kutatási céllal mélyítendő fúrások gazdaságos telepítésének javaslatát.

Tevékenysége során vertikális elektromos szondázást (VESZ mérés), sokelektródás horizontális szelvényezést, természetes (SP)- és gerjesztett potenciál (GP)-, földmágneses valamint földradar (GPR) méréseket végez. Kiegészítésképpen alkalmaz sekély penetrációs szondázást, valamint talajmechanikai mintát vesz. A mérések helyének azonosítása műholdas GPS berendezéssel történik.  
Társaságunk a felsorolt mérések egy részét vizes környezetben, folyón és tavon is elvégzi, az iszaposodás, feltöltődés, szennyezettség ellenőrzése céljából.

Felhasználunk mélyfúrási geofizikai (karotázs) szelvényeket, szükség szerint azokat újból, új szempontok szerint értelmezzük.
Cégünk rendelkezik a megfelelő műszerezettséggel, szakember-gárdával és Mérnök Kamarai szakértői, tervezői engedélyekkel.

Munkatársak

Társaságunk vezetője Bucsi Szabó László okl. bányageológus mérnök, mélyfúrási geofizikus szakmérnök, alapító társ és hidrogeológiai szakértő Sólymos Ildikó, kültagja Bucsi Szabó Edit okl. közgazda. Betéti társaságként tevékenységünket teljes körű vagyoni felelősséggel végezzük, beleértve a beltag ingatlanját, mint fedezéket.

Tagok, alkalmazottaink: Kasóné Makrai Aliz okl. földtudományi mérnök. Nagy gyakorlattal rendelkező technikusaink: Matherni Géza elektroműszerész, Nagy Gábor geodéta, geofizikus észlelő.  Nyelvismeretünk: angol, spanyol, orosz.

Háromkő BT. - előélete okán - többéves külföldi expediciós felkészültséggel, kutatási tapasztalattal rendelkezik. Vezetője Mongóliában térképező és érckutató, Libanonban vízkutató, Kubában térképező és lyukszelvényező munkát végzett. Ruandában és Guatemalában egy osztrák vízépítő cég megbízásából dolgozott geofizikusként.
Mellékeljük a curriculum vitae-t.


Jelentőséget tulajdonítunk a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karával, benne a Geofizikai Tanszékkel kialakított jó kapcsolatunknak, azt köszönettel nyugtázzuk és gyakorló vagy végzős hallgatók terepi-gyakorlati felkészítésével, diploma-bírálattal igyekszünk viszonozni.


                ask

Műszerek, eszközök

Diapir-10R, -18 geo-elektromos mérőberendezés generátorral, felszíntől 800 m mélységkapacitásig terjedő szondázásra (ABmax=4000 m kábel szett), félautomata sokelektródás horizontális szelvényező készlet, vízi elektromos szonda, LMS-240 vízi radar, Geonics G-856 proton precessziós magnetométer, GSSI_SIR3000 földradar 100 és 270 MHz-es antennával, Radan 6.6 feldolgozó rendszerrel. Penetrációs talajmechanikai szonda, sekélymélységű talajmechanikai fúró STIHL géppel, kiegészítő berendezések: nem polarizálódó elektróda készlet, GPS műholdas helymeghatározó, Ford Ranger terepjáró.
Mérési adatok feldolgozása, interpretációja inverziós eljárásokkal. Hardver, szoftver háttér, személyi számítógépek, nyomtatók, olvasók stb.

A mérési anyagokat, régi dokumentációkat, karotázst digitalizáljuk. Partnereink tudományos kutatók, különleges feladatokban. Országos jellegű adatbázisunk lehetővé teszi korábbi földtani-fúrási anyag felidézését, a kutatás-tervezés megalapozását.
Társaságunk megalakulása óta számos kutatást végzett, sok tervet készített. Tekintse meg referenciáinkat.

Cégünk a következő képesítésekkel rendelkezik:

Bucsi Szabó László okl. bányageológus mérnök, okl. mélyfúrási geofizikus szakmérnök
Bucsi Szabó Lászlóné okl. hidrogeológus szakmérnök
Kasóné Makrai Aliz okl. földtudományi mérnök

Szakértés, tervezés:


BAZ-megyei Mérnöki Kamara 05-0989 sz. bejegyzett
  •   VZ - VKG vízkészlet gazdálkodás
  •   GT- Geotechnikai tervezés
  •   SZÉS8 - Geotechnikai szakértés

 

2016 - Minden jog fenntartva - Háromkő Bt.